خانه مقالات قالب های فریب شیطان در قرآن کریم

قالب های فریب شیطان در قرآن کریم

توسط ghasem
1444 بازدید

(فایل دانلود: پیوست)

 

هدف از این پژوهش، شناسایی محدوده فریب شیطان و انواع وسایل و ابزار مکر او و آشنایی با راهکار های مبارزه با اوست.

روش تحقیق کتابخانه ای بوده و دامنه تحقیق، کل آیات قرآن کریم که مرتبط با موضوع می باشد.

منابع تحقیق کتب دینی و تفاسیر قرآن به ویژه تفاسیر شیعه، خاصه تفسیر گران قدر المیزان بوده و نتیجه تحقیق این که با استفاده از آیات کریمه قرآن، شیطان و جنودش، شناسایی و حدود و ثغور مکر و فریبشان که عبارت اند از تزیین و تسویل و تسویف و وسوسه و خطوات مشخص گردیده و راه های مبارزه با او روشن شده است.

 

جهت دانلود مقاله، اینجا کلیک کنید.

نظراتتان را با ما در میان بگذارید

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.